DORADZTWO

DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY I MARKETINGU HANDLOWEGO

Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów doradczych, których nadrzędnym celem jest wzrost sprzedaży, redukcja kosztów oraz podniesienie standardów pracy Państwa pracowników.
Prowadzone przez nas działania charakteryzują się skrupulatnością, rzetelnością oraz bezstronnością.
Opieramy się o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy w działach sprzedaży i trade marketingu.

 • CATEGORY MANAGEMENT
  Przygotowanie i przeprowadzenie pełnego procesu zarzadzania kategorią (standard ECR)
  Otrzymają Państwo od nas całą paletę strategicznych i taktycznych rozwiązań wskazujących gdzie w poszczególnych kategoriach leży największy potencjał…
  Dawno już skończyły się czasy „ekspozycji i wystawki” – czas na ucieczkę do przodu!
 • OPTYMALIZACJA ASORTYMENTU
  Przeprowadzimy szczegółową analizę asortymentu oferowanego u detalisty wraz z oceną jego efektywności oraz przygotowaniem rekomendacji obejmujących:
  – podział asortymentu na poszczególne kategorie i segmenty
  – wprowadzenie do oferty produktów odpowiadających za wzrost sprzedaży w poszczególnych kategoriach
  – wycofanie produktów, które są niepotrzebnym obciążeniem…
 • BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ I WZMOCNIENIA OBRAZU DETALISTY W OCZACH KUPUJĄCYCH
  Wspólnie opracujemy katalog działań, których celem jest zbudowanie i utrwalenie dobrego wizerunku detalisty w oczach kupujących
  Pomożemy:
  – w doborze właściwego asortymentu i ustaleniu strategii promocyjnej
  – w wyróżnieniu się na tle konkurencji i przyciągnąć docelowych klientów…
 • OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWOCZESNEJ STRATEGII EKSPOZYCYJNEJ
  Opracujemy katalog uniwersalnych i jednolitych zasad merchandisingowych uwzględniających Państwa strategię i cele biznesowe, aktualną sytuację rynkową i powierzchnię ekspozycyjną
  Wypracujemy metodę skutecznego wdrożenia strategii…
 • WZMOCNIENIA UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWYCH PRACOWNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH ZA WYNIKI SPRZEDAŻOWE I RELACJE Z KLIENTAMI.
  Dobre i profesjonalne relacje z klientem to skarb!
  Zidentyfikujemy mocne strony i rezerwy pracowników
  Znajdziemy odpowiedzi na pytania, co robić, jak rozwijać ich umiejętności i wzmacniać aktywną postawę w pracy z klientami…