REFERENCJE

Nasi Klienci są potwierdzeniem naszych usług doradczych i szkoleniowych!
Dlatego, że gwarantujemy poufność naszym Klientom zamieszczamy tylko niektóre z wystawionych nam referencji. Cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzono.

ref_bayer

„Zagadnienia poruszane podczas szkolenia całkowicie wypełniły nasze oczekiwania, były też przedstawione bardzo atrakcyjnie podczas szkolenia.

Tym samym rekomendujemy trenerów jako solidnych, rzetelnych oraz wysoce merytorycznych partnerów do realizacji projketów zarówno krótko jak i długo terminowych.”

Head of Trade Marketing
Bayer HealthCare (CC)

ref_zoetis

„Rekomenduję trenera jako solidnego, rzetelnego oraz wysoce merytorycznego partnera …”

Business Unit Manager
Zoetis Polska

ref_apteka_niezapominajka

„Rekomenduję trenera jako terminowego, rzetelnego oraz wysoce merytorycznego partnera do realizacji projektów szkoleniowych oraz consultingowych.

Dyrektor Operacyjny
APTEKA Niezapominajka